Uniforme Voorwaarden Horeca


KROON Brasserie hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), dé branchevereniging voor de horeca, zoals die nu luiden of in de toekomst zullen luiden. KHN maakt zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. De voorwaarden hebben betrekking op de in Nederland gevestigde horecabedrijven, hun dienstverlening en overeenkomsten die zij sluiten.

De voorwaarden regelen onder meer de aansprakelijkheid, betaling, annuleringsregelingen en dergelijke. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. De huidige voorwaarden dateren uit 1998 waarbij in 2002 alle bedragen in guldens gewijzigd zijn in eurobedragen.

Download UVH Nederlands (PDF)